Dự án: Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Quy mô diện tích: 6.030 m2

Tổng mức đầu tư: Khoảng 49 tỉ đồng
Vị trí: Khu Trung tâm - Khu CNC Hòa Lạc
Nguồn vốn: Vốn chủ sở hưu, vốn vay thương mại

Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm