Dự án : Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Phần Mềm
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Một thành viên Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc
Quy mô diện tích : 70,7ha
Tổng mức đầu tư: Khoảng 310 tỷ đồng
Vị trí : Khu phần mềm - Khu CNC Hòa Lạc
Nguồn vốn : Vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại
Thời hạn thực hiện dự án : 5 năm
Giấy chứng nhận đầu tư 7763666732 ngày 07/11/2016