BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 6326 9295 - Fax: (84-24) 6326 9290
Email: info@hhtp.gov.vn - Website: www.hhtp.gov.vn

 

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 6688 8111
Email: hpd@hhtp.gov.vn - Website: www.hhtp.vn

 
 

Gửi thông tin liên hệ